Władze

Władze

REKTOR

 dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. organizacji i finansów

 dr Zofia Patora-Wysocka, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. nauki

 prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska

PROREKTOR ds. rozwoju

dr Maciej Wysocki, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. międzynarodowych

dr Justyna Fijałkowska, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik  Rektora ds. organizacji dydaktyki oraz sprawozdawczości naukowej

dr Krzysztof Kandefer, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Zdzisław Szymański, prof. Społecznej Akademii Nauk