Doktoraty

Doktoraty

DOKTORATY
(udostępnione na stronie BIP zgodnie z art. 188 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Lista postępowań doktorskich

Monika Emanuela Gorgoń

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022.574) w związku z § 15 ust. 5 załącznika do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk nr 3/30/09/2022 z dnia 30 września 2022 roku Zasady przeprowadzania postępowań doktorskich przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Moniki Emanueli Gorgoń.

Rosa Elia Martinez Torres

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022.574) w związku z § 15 ust. 5 załącznika do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk nr 4/26/03/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Zasady przeprowadzania postępowań doktorskich przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Rosy Elii Martinez Torres.


utworzył: Miłosz Pisarczyk (2022-03-29 09:55)
ostatnia zmiana: Miłosz Pisarczyk (2022-03-29 09:55)
charakter zmiany: Utworzenie artykułu
Zobacz pełny rejestr zmian